สารบัญวารสารปีที่ ๔ ฉบับที่ ๓/๒๕๔๙ เดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๔๙

01

บทบรรณาธิการ

ข่าวพระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือน มิถุนายน – กันยายน ๒๕๔๙

เทิดพระเกียรติ : พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร

02

บทความพิเศษ : เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

แนะนำโครงการ : “ภูพยัคฆ์” ดินแดนแห่งรอยยิ้มและความสุข

ในความทรงจำ : “ภูมิใจที่สุดในชีวิต…ที่ได้มีโอกาสสนองพระราชดำริ”

03

ท่องเที่ยวเชิงพัฒนา : “เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ทางธรรมชาติ แดนแห่งประวัติศาสตร์ ชาติพัฒนาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน”

ประชาหน้าใส : ขุนด่านปราการชลสร้างรอยยิ้ม…ประชาต่างชื่นใจ

04

ขยายผลตามแนวพระราชดำริ : อันเนื่องมาจากพระมหากรุณาธิคุณ

ผลงานวิจัย : การปลูกพืชสกุลระกำ เป็นพืชร่วมในสวนยางพารา

สาระน่ารู้ : ท่านทราบหรือไม่ว่า…

พระเกียรติเกริกไกร : “Lions Humanitarian Award”

05

เยาวชนไทยสำนึกในพระบารมี : เยาวชนไทยสำนึกในพระบารมี ๖๐ ปี ครองราชย์

สมุนไพรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประสักเชื่อม : ของหวานแบบไทย สมุนไพรจากป่าชายเลน

จดหมายจากผู้อ่าน