แนะนำโครงการ : สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา

สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

31

เนื่องในวาระมหามงคลยิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ กว่า ๗๐ ปี ในรัชสมัยที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาพสกนิกรไทย โดยทั่วถ้วนถึงพระวิริยะอุตสาหะ และความอดทนที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดมาพระองค์ทรงช่วยเหลือราษฎรไทยให้พ้นจากความยากจน ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะงานส่งเสริมศิลปาชีพ ยังผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในกาลต่อมา

ตลอดระยะเวลาเกือบ ๔๐ ปี โรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ได้พัฒนาการดำเนินงานด้วยความก้าวหน้า ผลงานที่สร้างขึ้นล้วนเป็นประณีตศิลป์ชั้นสูง มีความวิจิตรงดงามยิ่ง ปัจจุบันโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ยกสถานะขึ้นเป็น “สถาบันสิริกิติ์” ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จึงได้คัดเลือกผลงานที่มีความงดงามทรงคุณค่าถือเป็นศิลปวัตถุของแผ่นดิน จัดแสดงให้ประชาชนได้เข้าชม ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษต่าง ๆ นับเนื่องถึงปัจจุบัน จำนวน ๗ ครั้ง โดยใช้ชื่อว่างาน“ศิลป์แผ่นดิน”

ในปัจจุบัน “พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม” มีชิ้นงานสำคัญที่จัดแสดงขึ้นใหม่ อาทิเช่น

เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์ หมายความว่า
“เรือนยอดที่สร้างขึ้นเป็นที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่”
32
33 ห้องปีกแมลงทับ ฝาแต่งด้วยงานสานย่านลิเภาสอดปีกแมลงทับ เพดานห้อยโคมไฟระย้ารูปหงส์ และพญานาค แต่งด้วยปีกแมลงทับประดับประดาด้วยแก้วเจียระไน
เรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณจำลอง สร้างจำลองจากเรือพระที่นั่งมงคลสุบรรณ
ซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งกิ่ง ที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ต่อมารัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เสริมรูปพระนารายณ์ประทับยืนบนหลังพญาสุบรรณเพื่อเพิ่มความสง่างาม
34
35 วานเรศบวรอาสน์ คือ พระที่นั่งกงคร่ำทองมีลักษณะเป็นพระราชอาสน์ขนาดเล็ก ใช้ได้ทั้งเป็นพระราชบัลลังก์ และพระราชยานในบางโอกาส

ทั้งนี้ ยังมีผลงานชิ้นเอกที่สำคัญอีกมากมาย อาทิ บทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินคร่ำทอง, เรือพระที่นั่งศรีประภัศรไชย จำลอง , ฉากปักไหมน้อยเรื่องอิเหนา , ฉากจำหลักไม้เรื่องสังข์ทอง และฉากถมทองเรื่องรามเกียรติ์ ให้ผู้เข้าชมได้เห็นถึงความงดงามถึงระดับ “ฝีมือช่างหลวง” หรือ “ช่างแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ล้วนทรงคุณค่ายิ่ง

37

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคมเปิดให้เข้าชมเป็นการถาวร มีรายละเอียดดังนี้
– เปิดให้เข้าชมทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์
– เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เวลาจำหน่ายบัตร ๐๙.๔๕ – ๑๕.๓๐ น.)
– พิพิธภัณฑ์ฯ ปิดทำการทุกวันจันทร์ เทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และวันรัฐธรรมนูญ (๑๐ ธันวาคม)
– ราคาค่าบัตรเข้าชม

• นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ คนละ ๑๕๐ บาท (บริการหูฟังคำบรรยายชิ้นงาน)
• นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป (โปรดแสดงบัตรประจำตัว) คนละ ๗๕ บาท
• เด็กสูงไม่เกิน ๑๒๐ เซนติเมตร เข้าชมฟรี
• วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ (วันที่ ๑๒ สิงหาคม) และวันเด็ก เข้าชมฟรี
“เรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์” เข้าชมโดย
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

– การแต่งกาย

• สุภาพสตรี กรุณาใส่กระโปรงสุภาพคลุมเข่า หรือผ้าซิ่น งดสวมเสื้อไม่มีแขน
• สุภาพบุรุษ กรุณาใส่กางเกงขายาว งดสวมเสื้อไม่มีแขน

Print

นางสาวมทิรา ภัคทิพวดี
กองประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กปร.

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
: สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ
: www.artsofthekingdom.com
: ภาพประกอบจาก สำนักงาน กปร.