อาชีพน่าลอง : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำน้ำอ้อยก้อน

47

นํ้าอ้อย เป็นน้ำตาลชนิดหนึ่งที่ทำจากน้ำอ้อยโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของนายขวัญใจ แก้วหาวงค์ เกษตรกรต้นแบบของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การปลูกอ้อยคั้นน้ำ เป็นอาชีพเสริมหลังการทำนา เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว แต่การตัดอ้อยคั้นน้ำขายอย่างเดียว ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเกษตรกรจึงคิดนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแปรรูปน้ำอ้อยให้มีมูลค่าเพิ่ม โดยการทำน้ำอ้อยให้เป็นก้อน โดยวิธีเทลงแม่พิมพ์ซึ่งทำได้เร็วและได้ปริมาณเยอะหลายก้อนตามจำนวนหลุมในแม่พิมพ์ การทำน้ำอ้อยถือได้ว่าเป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยเกษตรกรเอง การแปรรูปอ้อยจะเริ่มตั้งแต่การปลูกอ้อยครั้งแรกในช่วงปลายฤดูฝน ประมาณเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พอครบ ๑ ปีก็สามารถตัดอ้อยมาแปรรูปได้

48วิธีการทำน้ำอ้อยก้อน

  1. ตัดอ้อยมาทำการหีบ เพื่อให้ได้น้ำอ้อยในปริมาณที่ต้องการ แล้วนำน้ำอ้อยไปกรองด้วยผ้าขาวบางให้สะอาด และเตรียมเคี่ยวน้ำอ้อยภายในวันนั้น ถ้าทิ้งไว้ข้ามคืนน้ำอ้อยจะเสีย
  2. ก่อไฟเตรียมไว้ ความร้อนปานกลาง แล้วตั้งกระทะเตรียมไว้เพื่อใส่น้ำอ้อยโดยการใส่น้ำเปล่าทิ้งไว้ก่อน
  3. นำน้ำอ้อยที่เตรียมไว้ เทใส่ลงในกระทะแล้วใส่น้ำปูนใส ประมาณ ๑ ทัพพี ต่อน้ำอ้อย ๑ ลิตร เพื่อให้น้ำอ้อยแข็งตัวโดยเร็ว เมื่อน้ำอ้อยเริ่มเดือด ทำการช้อนฟองและสิ่งเจือปนออกให้สะอาด
  4. เมื่อน้ำอ้อยเดือดมากขึ้นให้กวนไปเรื่อย ๆ พร้อมกันนั้นให้ช้อนฟองสีคล้ำ ๆ ออกด้วย และต้องกวนน้ำอ้อยให้ทั่ว ๆ กระทะ ถ้าไม่กวนจะทำให้น้ำอ้อยไหม้ที่ขอบกระทะได้ และสังเกตไฟตลอดเวลา
  5. ทำการกวนน้ำอ้อยไปเรื่อย ๆ จนเริ่มเหนียวข้น แล้วยกกระทะลงจากเตา พักไว้สักครู่เพื่อให้น้ำอ้อยเย็นลง
  6. จากนั้น เตรียมแม่พิมพ์มาวางเรียงไว้ และปูทับด้วยผ้าขาวบางชุบน้ำบิดหมาด แล้วนำน้ำอ้อยมาเทลงในแม่พิมพ์ให้เต็มทุกหลุมรอเวลา ๑๐ นาที น้ำอ้อยแข็งตัว ก็แกะออกจากแม่พิมพ์ ก็จะได้น้ำอ้อยก้อน เป็นอันเสร็จ

Print

นางสาวกาญจนา คำปาน
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ