เล่าสู่กันฟัง

1-56-9_001

… ที่ ต.พนมสารคาม ที่พี่อยู่ฝนตกก็จริง แต่จะตกน้อย กว่าทางเขาหินซ้อน และทางสนามชัยเขตมาก เพราะทางนั้นต้นไม้เยอะกว่า แต่ก็จะมีน้ำใช้ได้ตลอดเวลา ซึ่งมาจากทางอ่างเก็บน้ำแควระบม ฯ และลงมาทางคลองท่าลาด ออกทางคลองชลประทานต่าง ๆ ทำให้เราไม่ขาดน้ำจืด และไม่มีน้ำกร่อย แต่ถ้าอยู่ในตัวเมืองก็จะมีน้ำกร่อยมาก และน้ำจะเค็มกับจืดสลับกัน แต่เราก็จะใช้น้ำอย่างประหยัด เพราะนึกถึงคนที่ไม่มีน้ำใช้ ถ้าคนไม่ตัดไม้ทำลายป่ากันมาก ก็จะไม่แล้งมากขนาดนี้ ถ้าพวกชาวไร่ไม่เผาป่า และเขาขุดลอกคูคลอง รักษาธรรมชาติตามพระราชดำรัสและพระราชเสาวนีย์ รวมถึงทำตามที่สมเด็จพระเทพ ฯ ท่านเคยแนะนำว่าอย่าเผาตอซังข้าว ดินคงไม่ขาดปุ๋ย คนอีสานและในพื้นที่ต่าง ๆ คงไม่แล้งขนาดนี้ ถ้าผู้คนทำตามเศรษฐกิจพอเพียงของที่ไม่ให้ปลูกพืชเชิงเดี่ยว คงจะไม่มีหนี้สิ้นครัวเรือน ถ้าเชื่อก็จะมีสิ่งที่ดี ๆ …

… เราได้แต่สอนหลาน ๆ ของเราให้รู้จักในหลวง เล็ก ๆ ก็สอนให้ไหว้ โตขึ้นเรามี CD มีภาพที่จะถ่ายทอดออกไป และไม่ใช่เพียงในบ้านเราเท่านั้น เราบอกไปนอกบ้านด้วย พระองค์ท่านไม่เพียงแต่ช่วยเราด้านร่างกายแต่จิตใจที่เคยท้อแท้หลายครั้งก็มีท่านเป็นกำลังใจ …

1-56-9_003_2

Print

สุรภีร์ ทัศนะเมธี
ผู้ชมสารคดีประโยชน์สุขของแผ่นดินเคยร่วมโครงการศึกษาดูงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ