บรรณาธิการ

วารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑ มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๖

สมบูรณ์ธรรมชาติ
ชุ่มฉ่ำ จากน้ำพระราชหฤทัย

 

1-56-1_003

whiteประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งมอบความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกคนให้มีความสุข มีความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ข้าพเจ้าขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่พรั่งพร้อมกันมาให้กำลังใจแก่ข้าพเจ้าในคราววันเกิดด้วยความหวังดีจากใจจริง น้ำใจไมตรีจิตที่ทุกคนทุกฝ่ายแสดงออกในวันนั้นยังประทับอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าไม่รู้ลืม
whiteในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้ายังปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยได้ทำจิตทำใจให้มั่นคงอยู่ในความเมตตา และหวังดีต่อกัน ดูแลเอาใจใส่กัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ให้กำลังใจแก่กันและกัน ผูกพันกันไว้อย่างญาติและฉันมิตร ทุกคนทุกฝ่าย ก็ได้ร่วมมือกันสร้างสรรค์ความสุขความเจริญมั่นคงให้แก่ตนและชาติได้ ดั่งที่ตั้งใจปรารถนา ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน

พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย
ในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ โรงพยาบาลศิริรา

 

1-56-1_005

บทบรรณาธิการ
whiteเปิดเล่มวารสารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฉบับขึ้นปีที่ ๑๑ ด้วยข้อเขียนของ นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ เลขาธิการ กปร. ที่บอกเล่าแนวทางการทำงานในปีนี้ของสำ นักงาน กปร. ภาพปกด้านหน้าเป็นภาพชื่อ “สมบูรณ์ธรรมชาติ” ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดประกวดภาพถ่าย “หนึ่งในน้ำพระราชหฤทัย จากยอดเขาสู่ทะเลอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี” โดยภาพนี้ได้รางวัลที่ ๑ ประเภทประชาชนทั่วไป ส่วนภาพปกหน้าด้านในชื่อภาพ “ชุ่มฉ่ำ จากน้ำพระราชหฤทัย” ได้รางวัลที่ ๑ ของประเภทนักเรียน และผลงานภาพภ่ายเหล่านี้ได้จัดนิทรรศการถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตร เมื่อคราวเสด็จฯ ประทับแรม ณ ศูนย์ฯ อ่าวคุ้งกระเบนฯ ด้วยแล้ว
whiteขอขอบคุณพลเอก ณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ที่กรุณาเชิญผู้แทนสำนักงาน กปร. ไปร่วมติดตามงานโครงการพัฒนาและฟาร์มตัวอย่างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาผู้ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
whiteการขยายผลสำเร็จ และองค์ความรู้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ต่าง ๆ ยังสรุปย่อมาลงวารสารฯ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้สนใจติดต่อขอรับการฝึกอบรมที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ใกล้บ้านในภูมิภาคต่าง ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
white…สำหรับชาวกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถสมัครอบรมอาชีพเด่น ๘ อาชีพ ได้แก่ เห็ดเศรษฐกิจ การเลี้ยงไก่ดำ มะนาวนอกฤดู เกษตรผสมผสาน ผักปลอดสารพิษ การเลี้ยงกบ การผลิตข้าวพันธุ์ดี และแปรรูปสัตว์น้ำ ในงานเฉลิมพระเกียรติ “๔,๓๕๐ การทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน” ที่ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รวมทั้งยังได้ชมนิทรรศการ และฟังเสวนาวิชาการเต็มอิ่มด้วย
whiteโครงการค่ายเยาวชนสืบสานพระราชดำริก็ยังคงคึกคัก มีทีมนักศึกษาทำโครงการสมัครเข้ามามากมายโดยปีนี้จะจัด ๖ ครั้ง ให้เยาวชนเรียนรู้ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาฯ ทั้ง ๖ แห่งทั่วทุกภูมิภาค
whiteชอบดูทีวี ขอแนะนำรายการ “คิดดีทำดี” ช่อง ๑๑ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๕.๐๐ น. ที่นำประชาชนที่ประสบความสำเร็จในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกเล่าเรื่องราวเน้นวิธีการที่จะสร้างความสำเร็จ และเคล็ดลับต่าง ๆ อีกรายการ “เปิดโลกอาเซียน” ช่อง ๑๑ ทุกวันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐ น. บอกเล่าข่าวสารของสำนักงาน กปร. ในช่วงต่าง ๆ และยังมี “ร้อยไทยด้วยดวงใจ” ในวาระโอกาสสำคัญทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ… โปรดติดตาม

กองบรรณาธิการ

Print