เศรษฐกิจพอเพียง : จริงจังและจริงใจ… “เกราะป้องกันตัว” ครู ตชด.

3-56-6_001

whiteโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ได้จัดทำโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจ โดยมอบรางวัลแก่ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมมาโดยตลอดเพื่อเผยแพร่ผลงาน คุณความดี และยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล ให้เป็นแบบอย่างการทำความดีให้ปรากฏแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป
whiteในปี ๒๕๕๖ สำนักงาน กปร. ได้ร่วมเป็นที่ปรึกษาโครงการครูดีเด่น “รางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เพื่อเป็นอีกแรงพลังในการส่งเสริมครู และร่วมพิจารณาคัดเลือกครูดีเด่นฯ มีผู้ได้รับรางวัลรวมตั้งแต่ครั้งที่ ๑ – ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๖) ทั้งสิ้น ๔๒ คน และสิบตำรวจเอก สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์เป็นครูที่ได้รับรางวัล ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๓ มีประวัติชีวิตและแนวคิดที่น่าสนใจ ซึ่งสำนักงาน กปร. เห็นควรที่จะนำมาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้คนตระหนักถึงความยากลำบากของครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.)

3-56-6_002

สิ่งที่มีทุกวันนี้ขอคืนคุณงามความดีให้ครู ตชด.
white
สิบตำรวจเอก สุวิทย์ ช่วยเทวฤทธิ์ หรือ “ครูสุวิทย์” ครูใหญ่โรงเรียนบ้านตืองอช่างปทุมวันอนุสรณ์ ๑๓ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เป็นคนพัทลุงโดยกำเนิด หลังจากที่ผ่านการดำเนินชีวิตอย่างโชกโชน เมื่อเรียนจบ ปวส. ผ่านการทำงานที่หลากหลาย ทั้งเป็นนักมวย ทำสวน เป็นลูกวงในวงดนตรีลูกทุ่ง ทำงานรับเหมาก่อสร้าง ฯลฯ ช่วงนั้นชีวิตตกต่ำมาก ครูสุวิทย์บอกว่า ขณะที่รับจ้างทำพื้นอาคารที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔ ตำบลบุดี จังหวัดยะลา ได้เห็นประกาศรับสมัครครู ตชด. จึงรีบสมัครทันทีเพราะเคยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียน ตชด. มาก่อน

 ประสบการณ์ = ครูที่ดี
white
ครูสุวิทย์ บรรจุเป็นครูครั้งแรกที่โรงเรียน ตชด. บ้านละโอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ปีแรกที่สอน ครูสุวิทย์รับผิดชอบสอนเด็กชั้นอนุบาล ซึ่งครูบอกว่า สนุกมาก แต่ก็ปวดหัวมาก เพราะครู ๑ คน กับเด็กเล็ก ๆ ๒๐ กว่าคน ซึ่งช่วยตัวเองไม่ได้ ครูต้องดูแลตั้งแต่การแต่งตัว การเข้าห้องน้ำ ล้างหน้าล้างตา ดูแลกันเหมือนลูก จนผูกพัน เมื่อผ่านไป ๑ ปี ได้เปลี่ยนมาสอนเด็กชั้นโตขึ้น คือ ป.๔ – ป.๖ โดยรับผิดชอบสอนวิชาภาษาไทย และการงานอาชีพ เพราะนโยบายของโรงเรียนที่ต้องการให้ครูทุกคนช่วยกันรับผิดชอบสอนวิชาหลัก ๑ วิชา และวิชาเสริม ๑ วิชา

white“ตอนนั้นความชั่วทั้งหลายหายไปหมด พอมาเป็นครู ตชด. ไม่ใช่แค่หน้าที่สอน เพราะมีหน้าที่อื่น ๆ คือ ต้องสร้างอาคารเรียนด้วย ประสบการณ์การเป็นผู้รับเหมาช่วยให้สร้างอาคารเรียนได้ ยังต้องปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ โชคดีที่มีพื้นฐานจากการเรียนเกษตร การแสดงก็เคยอยู่กับวงดนตรีลูกทุ่ง ส่วนการสอนเด็ก ตอนเราเป็นเด็ก ครูสอนเราอย่างไรก็เอามาปรับใช้และเสริมความรู้ใหม่ ๆ เข้าไปบ้าง จึงค้นพบสัจธรรมว่า วุฒิครู ป.โท ป.เอก บางครั้งสู้ “ประสบการณ์” ไม่ได้ โดยเฉพาะการเป็นครู ตชด. ที่ต้องสอนเด็กที่ไม่มีอะไรพร้อมเลยสักอย่าง จะต้องเอาคนที่ผ่านความไม่พร้อมมาเป็นครู จึงจะเข้าใจเด็ก ประสบการณ์จึงเป็นครูที่ดีที่สุด”

3-56-6_003

whiteครูสุวิทย์บอกว่า เคล็ดลับการสอนของครูไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน แต่เป็นเรื่องของการเข้าไปอยู่ใน “ใจ ของเด็ก ๆ ให้ได้ “ทำอย่างไรก็ได้ให้เด็กรักครู ชอบครู ประทับใจครูก่อน สร้างความเข้าใจระหว่างกันก่อน เด็กจึงจะเปิดใจที่จะเรียนรู้”

ทุกอย่างต้อง เท่าเทียม
white
“สิ่งที่ทำคือ การสร้างความเข้าใจ ให้ความรัก ความนับถือ ในระนาบเดียวกัน เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นต่อผู้นำ คนที่มีฐานะดีหน่อย หรือคนที่มีฐานะยากจน และต้องทำทุกอย่างตามธรรมเนียมและหลักศาสนา ช่วงแรก ๆ ก็กังวลว่าจะขัดต่อหลักทางศาสนาไหม เพราะผมเองมาจากพัทลุง อาจมีบางอย่างไม่เหมือนที่นี่ แต่ก็ผ่านมาได้ แต่ในช่วงหลัง ๆ ที่สถานการณ์ความรุนแรงเพิ่มขึ้น และพื้นที่นี้ก็เป็นพื้นที่สีแดงอันดับ ๑ ของ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ก็ต้องชี้แจง ประชุมกับชุมชนบ่อย ๆ แสดงให้เขาเห็นว่าเราทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนอย่างเดียว”
whiteครูสุวิทย์บอกว่า การปฏิบัติตนอย่างสม่ำเสมอ เท่าเทียม จริงใจ และชัดเจนในบทบาทหน้าที่จึงเป็นเสมือน “เกราะป้องกันตัว” ยามอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย เท่านั้นยังไม่พอการดูแลประชาชนเสมือนญาติเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่ต่างซาบซึ้ง เพราะไม่ว่าใครจะเป็นอย่างไร ครูยินดีช่วยเหลือ แม้ว่าบางครอบครัวหัวหน้าครอบครัวหนีเข้าป่า เพราะสถานการณ์ความรุนแรงที่ทำให้กลายเป็นผู้ร้าย ครูจะช่วยดูแลลูกและภรรยาให้

3-56-6_004

มองข้ามข้อจำกัดของความขาดแคลน
whiteเคล็ดลับหนึ่งที่ครูมักสอนครูรุ่นน้องรุ่นใหม่ ๆ คือ การซื้อของเยี่ยมเด็กอ่อน ทุกครอบครัวที่คลอดลูก ครูจะซื้อแป้งเด็กไปเยี่ยม แสดงความยินดี โดยการซื้อแป้งเด็กให้ชาวบ้านจะซื้อยี่ห้อเดียวกันหมด ไม่ว่าจะให้ครอบครัวไหน ทั้งผู้ใหญ่บ้านหรือลูกบ้าน ครูจะไปเยี่ยมทุกครัวเรือน ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านรับรู้ว่า ครูใส่ใจดูแลทุกข์สุข ความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก ๆ ในพื้นที่ ทำให้ครูมองข้ามข้อจำกัดของความขาดแคลน ไม่รอเพียงความช่วยเหลือจากภายนอก สิ่งใดทำได้จึงทำสุดกำลัง เรื่องของการเรียนรู้จึงถูกขยายวงสู่เรื่องราวของท้องถิ่นซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวเด็กและชุมชน โครงการสำรวจทรัพยากรภูมิปัญญาในชุมชนจึงเป็นโครงการที่ครูสนใจเริ่มเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับนักเรียนและชุมชน

“บทบาททุกอย่างในโรงเรียน ตชด.
ผมรับทุกอย่าง ตั้งแต่นักเรียน ครู ผู้ปกครอง คือผมเป็นศิษย์โรงเรียน ตชด.
พอมีลูกก็เป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน ตชด. อีก จึงเข้าใจผู้ปกครอง”

3-56-6_005

รางวัล” สิ่งเตือนใจให้ระลึกถึง สมเด็จย่า
white
สำหรับรางวัล “ครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” ที่ได้รับนั้น ครูสุวิทย์ บอกว่ารู้สึกเป็นเรื่องปกติ เพราะครูมักได้รับรางวัลต่าง ๆ เป็นประจำอยู่แล้ว แต่ความรู้สึกที่สำคัญกว่าคือ สิ่งที่ทำคือความชอบ เป็นสิ่งที่อยากทำ เห็นว่ายังมีเด็กที่ต้องการความช่วยเหลืออีกมาก และคนที่ลำบากกว่ามีอีกเยอะ รางวัลจึงเป็นสิ่งที่เตือนใจให้ระลึกว่า ครูได้ดำเนินชีวิตตามรอยสมเด็จย่า
whiteสิ่งที่ครูอยากฝากสำหรับครูรุ่นใหม่ ๆ คือ เมื่อเราเคยได้ครูดีแล้ว เราจึงได้ดี เพราะฉะนั้น เราจึงต้องเป็นครูที่ดีแก่เด็ก ให้สิ่งที่ดีกับคนอื่นอย่าคิดว่าการเป็นครูเป็นอาชีพกินเงินเดือน แต่ต้องให้คนอื่นได้เหมือนกับที่เราเคยได้รับจากครูของเรา

 

โดย โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า
เครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงาน กปร.

Print